Trực Tiếp – NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊ SU TẠI ĐỀN THÁNH BÁC TRẠCH#denthanhbactrach
#bactrachmedia

Kính Mong Mọi người cùng ĐĂNG KÝ Kênh ( Subscribe ), Like và Chia sẻ video để ủng hộ cho kênh truyền thông của Đền Thánh Kính Lòng Chúa Thương Xót Bác Trạch Nhé .

Xin Ơn Chúa tuôn tràn nơi quý vị va Xin Chân Thành Cảm Ơn !

One thought on “Trực Tiếp – NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊ SU TẠI ĐỀN THÁNH BÁC TRẠCH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *