Tổng luận thần học. Thánh Thomas Aquinô

CHƯƠNG 10: CÁC HÀNH VI TƯƠNG XỨNG VỚI NHÂN PHẨM CON NGƯỜI

111


– Các hành vi nói chung (1a 2ae. 6 – 7)

112


– Hành động nảy sinh do lòng muốn (1a 3ae. 8 – 17)

114


– Tính luân lý của hành động (1a 3ae. 18 – 21)

119


CHƯƠNG 11: CÁC ĐAM MÊ

122


– Các đam mê nói chung (1a2ae. 22 – 25)

122


– Các đam mê của ham muốn hưởng thụ (1a2ae. 26 – 39)

125


– Các cảm xúc thuộc ham muốn vượt khó (1a2ae. 40 – 48)

131


CHƯƠNG 12: CÁC TẬP QUÁN

135


– Tổng quát về các thói quen (1a2ae. 49 – 54)

135


– Các nhân đức (1a2ae. 55 – 67)

137


– Các tặng phẩm, các mối phúc và các hoa trái

144


– Tội lỗi và nết xấu (1a2ae. 71 -89)

146


CHƯƠNG 13: LỀ LUẬT VÀ ƠN THÁNH

158


– Lề luật (1a2ae. 90 – 108)

158


– Ơn thánh (1a2ae. 109 – 114)

167


CUỐN HAI CỦA PHẦN HAI

174


CHƯƠNG 14: CÁC NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN

175


– Đức tin (2a2ae. 1 -16)

175


– Đức cậy (2a2ae. 17 – 22)

183


– Đức mến (2a2ae. 23 – 46)

188


CHƯƠNG 15: HAI NHÂN ĐỨC TRỤ CỘT: KHÔN NGOAN VÀ CÔNG BẰNG

200


– Đức khôn ngoan (2a2ae. 47 – 56)

202


– Đức công bình (2a2ae.57 – 122)

205


CHƯƠNG 16: HAI NHÂN ĐỨC TRỤ CỘT: DŨNG CẢM VÀ TIẾT ĐỘ

226


– Dũng cảm (2a2ae. 123 – 140)

226


– Tiết độ (2a2ae. 141 0 170)

231


CHƯƠNG 17: TẶNG PHẨM ĐẶC THÙ VÀ CÁC BẬC SỐNG

241


– Qùa tặng đặc biệt (2a2ae. 171 – 178)

241


– Đời sống chiêm niệm và hoạt động (2a2ae. 179 – 182)

243


– Các bậc sống (2a2ae. 183 – 189).

245


PHẦN BA SUMMA THEOLOGIAE

248


CHƯƠNG 18: CHÚA CỨU THẾ

249


– Tính xứng hợp của nhập thể (3a. 1)

251


– Sự hiệp nhất của Ngôi Lời nhập thể (3a. 2 – 15).

252


– Các hậu quả hiệp nhất của biến cố nhập thể (3a. 16 – 26)

258


CHƯƠNG 19: SỰ NGHIỆP VÀ CUỘC KHỔ NẠN CỦA ĐỨC KI-TÔ

264


– Chúa Kitô đến thế gian (3a. 27 – 39)

264


– Cuộc đời công khai ( 3a. 40 – 45)

269


– Cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu ( 3a. 46 – 52)

271


– Tôn vinh Đức Kitô ( 3a. 53 – 59).

274


CHƯƠNG 20: CÁC BÍ TÍCH

277


– Tổng quát về các bí tích ( 3a. 60 – 65)

277


– Bí tích Thánh tẩy (3a. 66 – 71)

280


– Thêm sức (3a. 72)

284


– Bí tích Thánh Thể (3a. 73 – 83)

286


CHƯƠNG 21: CÁ BÍ TÍCH II

292


– Hòa giải (3a. 84 – 90 Suppl 1 – 28)

292


– Bí tich xức dầu (Suppl. 29 – 33)

302


– Các chức thánh (Suppl 34 – 40)

304


Phạm Hằng
Sinh viên năm 4

Mình là Hằng, mình đang là sinh viên năm 4, tranh thủ lúc rảnh mình tìm việc làm thêm thì tình cờ lướt web mình biết đến công việc này. Nôm na là như thế này, mình đi chia sẻ các sản phẩm trên các Tiki, Shoppee, lazada, sendo, khi có người mua hàng thì mình sẽ nhận được tiền hoa hồng.

Mình thấy những người làm việc này ngta gọi là "affiliate", không phải bỏ vốn, công việc cũng đơn giản, chăm chỉ có thể kiếm được 3-5tr/tháng, cũng đủ tiền sinh hoạt, phụ giúp gia đình. Ai muốn làm thì để lại cmt mình gửi tài liệu. Chỉ cần điện thoại, không cần máy tính là có thể làm được.

Link tài liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *