Thập giá hay thánh giá?

Thập giá hay Thánh giá

Thập giá là cái giá đóng đinh tội nhân bị kết án tử hình, mức án cao nhất của người Do thái ngày xưa dành cho phạm nhân. Cùng lên núi sọ với Đức Giêsu, có hai tử tội cùng bị đóng đinh trên thập giá, còn Đức Giêsu chịu vác thánh giá  trước khi chịu đóng đinh.

Theo nhãn quan thông thường, ba giá tội tử hình là như nhau, nhưng thập giá mà các tội nhân phải chịu là hậu quả do tội của chính họ, còn “giá” Đức Giêsu bị treo lên là cái giá phải trả cho tội nhân loại. Ngài đã biến thập giá thành thánh giá, cây trường sinh đem lại ơn cứu độ cho loài người. Từ cây thánh giá, Ngài đã kéo mọi người lên theo, đóng đinh tội lỗi nhân loại trên thánh giá với Ngài.

Chúa mời gọi mỗi người vác thánh giá đi theo Ngài

Thánh giá đời tôi là những yếu đuối, giới hạn, hoàn cảnh và con người khó chấp nhận, những công việc, nhiệm vụ, oan trái, đau khổ, bệnh tật… Đi theo Đức Giêsu lên núi sọ, hai người cùng vác khổ hình, nhưng một người đã được Đức Giêsu kéo lên, còn một người vẫn ở lại với cây thập tự trong đau khổ, rên la và than trách.

Không phải vác thập giá là có công vì công trạng không phải tự mình lượng giá, nhưng bởi Đấng Thẩm Phán định đoạt. Thập giá cuộc đời chỉ nên công trạng khi ta kết hợp với Đức Ki-tô, biến thập giá thành thánh giá.

Thánh giá cuộc đời ai cũng có, nhưng điều quan trọng là thái độ đón nhận và cách đón nhận. Mỗi người một thánh giá, tùy theo theo sức riêng, không ai quá sức mình “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr12, 9).

Như thế, Lời Chúa hứa trong Phúc Âm (Mt16,24-28) đã mở ra một chân trời hy vọng cho mỗi người “Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm”. Hy vọng vào thánh giá, cuộc đời đạt tới phần thưởng hạnh phúc viên mãn trong Chúa.

Từ bỏ mình, để đi theo Chúa.

Từ bỏ mình  hay là từ bỏ ý riêng, tự do, lòng tự ái, những khuynh năng… thật không dễ dàng nếu không có ơn Chúa và nỗ lực cắt tỉa, hy sinh của bản thân.

Lạy Chúa, theo Chúa là điều lòng con ao ước, nhưng con lại không dám bỏ mình, cứ muốn níu kéo, bám víu, lệ thuộc phàm trần và vật chất; xin nâng đỡ và giúp con siêu thoát để lòng con thanh thản, bình an trung kiên theo Chúa đến cùng.

Phạm Hằng
Sinh viên năm 4

Mình là Hằng, mình đang là sinh viên năm 4, tranh thủ lúc rảnh mình tìm việc làm thêm thì tình cờ lướt web mình biết đến công việc này. Nôm na là như thế này, mình đi chia sẻ các sản phẩm trên các Tiki, Shoppee, lazada, sendo, khi có người mua hàng thì mình sẽ nhận được tiền hoa hồng.

Mình thấy những người làm việc này ngta gọi là "affiliate", không phải bỏ vốn, công việc cũng đơn giản, chăm chỉ có thể kiếm được 3-5tr/tháng, cũng đủ tiền sinh hoạt, phụ giúp gia đình. Ai muốn làm thì để lại cmt mình gửi tài liệu. Chỉ cần điện thoại, không cần máy tính là có thể làm được.

Link tài liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *