Tháng 10/2018

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv 01/10 Tr

Thứ Hai. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG    
GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH.  
Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Is 66,10-14c; Mt 18,1-5.

22-08 2 02/10 Tr

Thứ Ba. Các Thiên Thần bản mạnh. Lễ nhớ.  Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.

23-08 2 03/10 X

Thứ Tư đầu tháng. G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62.
Ngày sùng kính thánh Giuse.

24-08   04/10 Tr

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Hc 50,1.3-7 (hoặc Gl 6,14-18); Mt 11,25-30.
Ngày cầu cho các linh mục.

25-08   05/10 X

Thứ Sáu đầu tháng. G 38,1.12-21.40,3-5; Lc 10,13-16.
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

26-08   06/10 X

Thứ Bảy đầu tháng. G 42,1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24.
Thánh Brunô, linh mục (Tr).  
Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, giáo dân, tử   đạo (Đ).
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.

27-08   07/10 X

CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc năm B. St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16 (hoặc Mc 10,2-12) Đức Mẹ Mân Côi.
Được kính trọng thể ĐỨC MẸ MÂN CÔI (Tr) (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4/1991). Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
Quan thầy các nhà thờ xứ trong giáo phận và tước hiệu nhà thờ Chính Toà Bùi Chu.
Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Ninh Cường.
Giáo xứ Ninh Cường, Trung Linh, Đồng Quỹ, Nam Đường, Phú Ninh Quỹ Ngoại chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 43
TÓM LƯỢC VỀ HÔN NHÂN CÔNG GIÁO
Hôn nhân đưa những người phối ngẫu vào trong một bậc sống của Hội Thánh. Vì thế, nên cử hành hôn nhân cách công khai trong khung cảnh của một cử hành phụng vụ trước sự chứng kiến của linh mục (hay chứng nhân theo quy định của Hội Thánh), những người làm chứng và cộng đoàn tín hữu.
Đặc tính chính yếu của hôn nhân là đơn nhất, bất khả phân ly và đón nhận con cái. Tục đa thê nghịch lại tính đơn nhất của hôn nhân. Ly dị là phân ly điều Thiên Chúa phối hợp. Từ chối sinh sản, đời sống hôn nhân mất đi “hông ân cao quý nhất” là con cái.
        (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1663 & 1664)

28-08   08/10 X

Thứ Hai. Gl 1,6-12; Lc 10,25-37

Hàn lộ (Mát mẻ)

29-08 3 09/10 X

Tháng Chín Mậu Tuất (t)
Thứ Ba. Gl 1,13-24; Lc 10,38-42.
Thánh Điônysiô, giám mục và các bạn tử đạo  (Đ).
Thánh Gioan Leônarđô, linh mục (Tr).

01-09-Mậu Tuất 3 10/10 X

Thứ Tư. Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu   thụ phong giám mục (2009).

02-09   11/10 X

Thứ Năm. Gl 3,1-5; Lc 11,5-13.
Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr).
Thánh Phêrô Lê Tuỳ, linh mục, tử đạo (Đ).

03-09   12/10 X

Thứ Sáu. Gl 3,7-14; Lc 11,15-26.

04-09   13/10 X

Thứ Bảy. Gl 3,22-29; Lc 11,27-28.
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).

05-09   14/10 X

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc năm B. Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30.
                       Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo.
                       Giáo xứ An Nghĩa, Khoái Đồng, Ngưỡng Nhân Thánh Danh chầu Thánh Thể.
  GIÁO HUẤN SỐ 44
TÓM LƯỢC VỀ HÔN NHÂN CÔNG GIÁO
Việc tái hôn của những người đã ly dị khi người phối ngẫu còn sống, nghịch lại ý định và Lề luật của Thiên Chúa mà Đức Kitô đã dạy. Những người này không bị tách ra khỏi Hội Thánh, nhưng không được rước lễ; họ vẫn sống đời Kitô hữu, nhất là giáo dục con cái trong đức tin.
Gia đình tín hữu là nơi con cái tiếp nhận nền móng đức tin. Vì vậy, gia đình được gọi rất đúng là “Hội Thánh thu nhỏ” hay “Hội Thánh tại gia”, cộng đồng ân sủng và cầu nguyện, trường học phát triển các đức tính tự nhiên và đức ái Kitô giáo. 
        (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1665 & 1666)

06-09   15/10 Tr

Thứ Hai. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 8,22-27; Ga 15,1-8.

07-09 4 16/10 X

Thứ Ba. Gl 5,1-6; Lc 11,37-41.
Thánh Hedviges, nữ tu (Tr).
Thánh Margarita Maria Alacoque, trinh nữ (Tr).

08-09 4 17/10 Đỏ

Thứ Tư. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Pl 3,17-4,1; Ga 12,24-26.
Thánh Phanxicô Kính  (Isidore Gagelin), linh mục, tử đạo (Đ).

09-09   18/10 Đỏ

Thứ Năm. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2 Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.

10-09   19/10 X

Thứ Sáu. Ep 1,11-14; Lc 12,1-7.
Thánh Gioan Brebeuf, linh mục, Thánh Isaac Jôgues, linh mục và các bạn tử đạo (Đ).
Thánh Phaolô Thánh giá, linh mục (Tr).

11-09   20/10 X

Thứ Bảy. Ep 1,15-23; Lc 12,8-12
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ bảy (Tr)

12-09   21/10 X

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc năm B. Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45 (hoặc Mc 10,42-45).
Chúa nhật Truyền giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc (Tr).
Quyên góp cho việc truyền giáo.
                       Giáo xứ An Bài, Giáp Nam, Phong Lâm Phú An chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 45
BẢN CHÂT CỦA GIA ĐÌNH
Hôn nhân và gia đình được thiết lập trên sự ưng thuận của đôi vợ chồng, nhằm vào lợi ích của họ cũng như vào việc sinh sản và giáo dục con cái. Tình yêu vợ chồng và việc sinh sản con cái tạo ra những tương quan nhân vị và những trách nhiệm hàng đầu, giữa những phần tử trong gia đình.
Vợ chồng và con cái tạo thành một gia đình. Gia đình tự hình thành và có trước sự công nhận của công quyền. Người ta xem gia đình là nền tảng để từ đó xác định những tương quan khác trong thân tộc.
Khi tạo dựng người nam và người nữ, Thiên Chúa đã thiết lập gia đình và đặt nền tảng cơ bản cho nó. Các phần tử trong gia đình đều bình đẳng về nhân phẩm. Vì lợi ích chung các phần tử và của xã hội, gia đình có một số trách nhiệm, quyền lợi và bổn phận.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2201, 2202 & 2203)

13-09   22/10 X

Thứ Hai. Ep 2,1-10; Lc 12,13-21.
Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr).

14-09 1 23/10 X

Thứ Ba. Ep 2,12-22; Lc 12,35-38.
Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr).
Thánh Phaolô Tống Viết Bường, giáo dân, tử đạo (Đ).

                                    Sương giáng (Sương mù xuất hiện)

15-09 1 24/10 X

Thứ Tư. Ep 3,2-12; Lc 12,39-48.
Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr). Thánh Giuse Lê Đăng Thi, giáo dân, tử đạo (Đ).

16-09   25/10 X

Thứ Năm. Ep 3,14-21; Lc 12,49-53.

17-09   26/10 X

Thứ Sáu. Ep 4,1-6; Lc 12,54-59.

18-09   27/10 X

Thứ Bảy. Ep 4,7-16; Lc 13,1-9.
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ bảy (Tr).

19-09   28/10 X

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc năm B. Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52.
                       Thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ.
                       Thánh Gioan Đạt, linh mục, tử đạo.
                       Giáo xứ Ngoại Đông, Tang Điền Thủy Nhai chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 46
GIA ĐÌNH KITÔ GIÁO
 “Gia đình Kitô giáo bày tỏ và thể hiện một cách đặc biệt sự hiệp thông trong Hội Thánh, vì lẽ đó…phải được coi là một “Hội Thánh tại gia”, là một cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức mến. Tân ước cho thấy gia đình có một tầm quan trọng đặc biệt trong Hội Thánh.
Gia đình Kitô giáo là một hiệp thông nhân vị là dấu chỉ và hình ảnh của sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Việc sinh sản và giáo dục con cái phản ánh công trình sáng tạo của Chúa Cha. Gia đình được mời gọi tham dự vào sự cầu nguyện và hy tế của Đức Kitô. Kinh nguyện hàng ngày và chăm đọc Lời Chúa củng cố đức mến trong gia đình. Gia đình Kitô giáo mang sứ mạng loan báo Tin Mừng truyền giáo.
Những mối tương quan trong gia đình đưa tới những cảm nghĩ, những tình nghĩa, những sở thích, những quyền lợi giống nhau, nhất là do việc biết tôn trọng lẫn nhau. Gia đình là một cộng đoàn ưu việt được mời gọi để thể hiện “sự đồng tâm nhất trí giữa vợ chồng và sự ân cần cộng tác của cha mẹ trong việc giáo dục con cái”.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2204, 2205 & 2206)

20-09   29/10 X

Thứ Hai. Ep 4,32-5,8; Lc 13,10-17.

21-09 2 30/10 X

Thứ Ba. Ep 5,21-33; Lc 13,18-21.

22-09 2 31/10 X

Thứ Tư. Ep 6,1-9; Lc 13,22-30.

23-09  

Phạm Hằng
Sinh viên năm 4

Mình là Hằng, mình đang là sinh viên năm 4, tranh thủ lúc rảnh mình tìm việc làm thêm thì tình cờ lướt web mình biết đến công việc này. Nôm na là như thế này, mình đi chia sẻ các sản phẩm trên các Tiki, Shoppee, lazada, sendo, khi có người mua hàng thì mình sẽ nhận được tiền hoa hồng.

Mình thấy những người làm việc này ngta gọi là "affiliate", không phải bỏ vốn, công việc cũng đơn giản, chăm chỉ có thể kiếm được 3-5tr/tháng, cũng đủ tiền sinh hoạt, phụ giúp gia đình. Ai muốn làm thì để lại cmt mình gửi tài liệu. Chỉ cần điện thoại, không cần máy tính là có thể làm được.

Link tài liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *