Truyền thông Công Giáo

31 thoughts on “Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện Tin Kính – Mục sư Bùi Quốc Phong

  1. Cau xin Chua hay tha thu toi loi cho con. vi hoan canh. ma con da xa roi Cha muoi may nam. muoi may nam xa Cha .cuoc doi cua con cung song gio tu dao do cho toi ngay nay. nay con an nang. con quay ve tho Phuong Cha. xin Cha hay tha thu toi loi cho con. va cau xin Cha hay day do con. cau xin Cha hay dan dat con di trong tinh yeu thuong cua Chua.

  2. AMEN cam ta CHUA xin CHUA suc dau cho bai giang xin CHUA ban phuoc cho muc su va gia dinh muc su xin CHUA o cung hoi thanh chung con cam ta DUC CHUA CHA DUC CHUA CON DUC THANH LINH nhan danh DUC CHUA GIE SU CHRIST AMEN

  3. Cam on Chua Jesus! Ngai đang phuc hung Hôi Thanh va Quôc gia Vietnam! Ngai yêu mên quy ông ba,anh,chi,em chung ta. Ngai ban cho Hôi Thanh chung ta co môt vi Muc su đây on giang luân Loi Cua Đuc Chua Troi. Tôi se luôn nho Muc su trong su Câu nguyên. Amen!!!.

  4. Chúa Ngài thành tín thay Ngài là đấng chu cấp mọi sự chẳng có ai bằng Ngài.Cầu xin CHÚA GIÊ XU ở bên gia đình con cùng với tất cả mọi người mà Chúa đã tạo dựng chúng con.A men

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *