Noi gương Chúa Giêsu sống đời cầu nguyện

downloadKhông có mối hiệp thông nào sâu xa cho bằng mối hiệp thông giữa Chúa Giêsu với Chúa Cha. Mối hiệp thông sâu xa ấy được diễn ta qua đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu. Trước khi bắt đầu một ngày sống, sau khi kết thúc một ngày làm việc, trước mỗi công việc lớn nhỏ, nhất là trước những quyết định quan trọng, Đức Giêsu đều cầu nguyện. Những lời cầu nguyện diễn tả mối hiệp thông sâu sắc nhất giữa Chúa Giêsu với Chúa được diễn tả đậm nét nhất trong lời nguyện hiến tế mà Tin mừng hôm nay ghi lại. Gọi là lời nguyện hiến tế bởi những lời này được Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha trước khi đi vào cuộc thương khó, chịu nạn, chịu chết để cứu độ nhân loại tội lỗi.

Trước hết, Chúa Giêsu cầu xin Chúa Cha tôn vinh Ngài để Ngài cũng tôn vinh Chúa Cha: “Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha”. Thật ra, vinh quang mà Chúa Giêsu xin với Chúa Cha là vinh quang mà Chúa Giêsu đã có trước khi tạo dựng thế gian, nhưng vì để cứu độ nhân loại, Ngài đã trút bỏ hoàn toàn, trút bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, trút bỏ mọi vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, ngoại trừ tội lỗi. Chúa Giêsu xin Chúa Cha tôn vinh Ngài cũng có nghĩa là Ngài xin với Chúa Cha soi sáng cho mọi người nhận biết Chúa Cha và nhận biết Chúa Giêsu để nhờ nhận biết, tin yêu mà được sống. Nhân loại được sống, được biết Chúa, được cứu độ ấy là Chúa Cha đã tôn vinh Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã tôn vinh Chúa Cha và cả hai cùng được tôn vinh.

Thứ đến, Chúa Giêsu cầu xin Chúa Cha cho những người thuộc về Chúa Giêsu. Qua những người này, Chúa Giêsu đã làm vinh danh Chúa Cha bằng cách mạc khải cho họ biết danh Cha, biết đường lối của Chúa Cha, thôi thúc khích lệ để họ tuân giữ lời của Chúa Cha, giúp họ biết Chúa Giêsu từ Chúa Cha mà đến, mọi sự Chúa Giêsu có đều đến từ Chúa Cha. Chúa Giêsu cũng ban lời của Chúa Cha cho họ, cho họ nhận ra Ngài từ Chúa Cha mà đến, và tin rằng Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu đến. Nhờ sự hiểu biết, tin tưởng, đón nhận mạc khải về Chúa cha, về Chúa Giêsu, về kế hoạch nhiệm mầu đến từ Chúa Cha mà họ được cứu độ, và khi họ được cứu độ thì cũng có nghĩa là Chúa Giêsu đã làm vinh danh Chúa Cha ở trần gian, và chính họ cũng đóng góp vào việc làm vinh danh Chúa Cha.

Sau cùng, Chúa Giêsu đưa ra lý do cầu nguyện cho họ và không cầu nguyện cho thế gian. Ngài cầu nguyện cho họ bời họ là những người Chúa cha đã trao phó cho Ngài, và họ cũng là những người thuộc về Chúa Cha: “Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha”. Ngài cầu nguyện cho họ bởi vì Ngài sẽ không còn ở thế gian nữa, tức là Ngài về cùng Chúa Cha, nhưng họ còn ở lại thế gian: “Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian: phần con, con đến cùng Cha.” Các môn đệ, các tông đồ, các tín hữu còn ở trong thế gian là còn nguy hiểm, còn thử thách, chông gai. Vì thế, hơn bao giờ hết, họ cần ơn Chúa nâng đỡ biết chừng nào để có thể đi hết con đường trần gian về với Chúa Cha.

Lời cầu nguyện hiến tế của Chúa Giêsu đẹp tuyệt vời biết bao! Nó diễn tả tình cha con sâu sắc mặn mà giữa Ngài với Chúa Cha. Dường như Cha và Con là một, không có gì của Cha mà không phải là của Con, ngược lại bất cứ con có gì thì cũng là của Cha. Con không làm gì theo ý riêng, nhưng luôn làm theo ý Cha. Cha có gì Cha cũng ban cho Con, Con không làm gì cho riêng mình, nhưng làm cho Cha để cả Cha và Con đều được tôn vinh, nghĩa là nhân loại nhận biết, tin tưởng, yêu mến để được cứu độ. Mối liên hệ Cha Con làm mẫu mực cho Hội thánh mọi thời, mọi nơi. Các tông đồ hôm xưa đã chuyên chăm cầu nguyện cùng với Mẹ Maria chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hội thánh hôm nay tiếp tục cầu nguyện cho mọi nhu cầu của con người. Xin cho tất cả các thành phần dân Chúa luôn nhìn lên Chúa Giêsu, gương Ngài sống tình con thảo sâu sắc với Chúa Cha và Chúa Giêsu bằng đời sống cầu nguyện. Amen!

Phạm Hằng
Sinh viên năm 4

Mình là Hằng, mình đang là sinh viên năm 4, tranh thủ lúc rảnh mình tìm việc làm thêm thì tình cờ lướt web mình biết đến công việc này. Nôm na là như thế này, mình đi chia sẻ các sản phẩm trên các Tiki, Shoppee, lazada, sendo, khi có người mua hàng thì mình sẽ nhận được tiền hoa hồng.

Mình thấy những người làm việc này ngta gọi là "affiliate", không phải bỏ vốn, công việc cũng đơn giản, chăm chỉ có thể kiếm được 3-5tr/tháng, cũng đủ tiền sinh hoạt, phụ giúp gia đình. Ai muốn làm thì để lại cmt mình gửi tài liệu. Chỉ cần điện thoại, không cần máy tính là có thể làm được.

Link tài liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *