Truyền thông Công Giáo

8 thoughts on “NIỀM TIN VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 1. LAY CHÚA GIÊSU ĐẤNG GIẦU LÒNG THƯƠNG XÓT CON XIN CHÚA BAN ƠN CHŨA LÀNH VÀ XOA DIU NHỮNG CẢNH CƠ CƯC CHO NHƯNNGX NGƯỜI XẤUN SỐ NGHÈO KHỔ XIN CHÚA VÀ ME MARIA NHÂN LƠI CON CẦU NGUYÊN (NHAC LÒNGN THƯƠNG XÓT CHÚA NGHE THẤY THẤM VÀO TÂM HỒN LÀM TÔI RÂT MUỐN CẦU NGUYÊN VỚI CHUÁ VÀB ME MARIA THIÊT NHIỀU )RẤT CÁM ƠN

 2. TA. ON CHÚA
  ALLELUIA
  CHUC ‘ NHAC. SU>
  NHIEU ^_ SUC ‘ KHOE?
  DI DINH. CU> BINH _ AN

  CHUA ‘ LUON ^ THUONG? CONG ^ CHO NHUNG ~ AI
  TRONG ^ CAY ^. VAO _
  LONG- THUONG XOT ‘CHÚA

  XIN CAM? TA. THAT ^. NHIEU ^_
  USA 🇺🇸 08-27-2019
  🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️🌅🌅🌅🌅💒🇺🇸🎆🎆🎆🎆💐💐💐🥰🥰🥰🥰🥰
  RANG ‘CHIEU ^_ VAN ^~ DEP.
  NHU ANH ‘BINH _ MINH
  THANKS 🙏 GOD

  💐💐💐💐💐💐🌸🌸🌸🌸🌸❤️❤️❤️❤️❤️🇺🇸💒🌅🌅🌅🌅🌅🎆🎆🎆🎆🎆🎆

 3. Bạn vào youtuby đánh chữ : GDTM – Về bên Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo Điểm Tin Mừng ( xem luôn cả Chương Trình gồm 12 bài của Nhạc sĩ Vũ Đình Ân ) Chúc bạn thành công nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *