Truyền thông Công GiáoLòng Thương Xót Chúa 4 – Nguyễn Chánh (Karaoke Beat có Lyrics Lời bài hát) KaraFun Day To Hen Mon thuộc loại Suy Tôn Lòng Thương Xót Chúa. Download KaraFun Long Thuong Xot Chua 4 (Karaoke Beat có Lyrics Lời bài hát) tại trang web www.honnho.com Phòng Dao Binh Hon Nho

Suy Tôn Lòng Thương Xót Chúa, Hòa Âm Thanh An, Thánh Ca Việt Nam

Muốn tập hát xin tìm bài:
Lòng Thương Xót Chúa 4 – Nguyễn Chánh (Giọng Ca M-ConDangMe-T & SaoChuaGoiCon)

Muốn hát Karaoke xin tìm bài:
Lòng Thương Xót Chúa 4 – Nguyễn Chánh (Không Bè)
Lòng Thương Xót Chúa 4 – Nguyễn Chánh (Hát 2 Bè Cho Nữ)
Lòng Thương Xót Chúa 4 – Nguyễn Chánh (Hát 2 Bè Cho Nam)

Ôi Máu và Nước
Từ Trái Tim Chúa Giêsu
Như mạch nguồn tình thương
Tuôn trào ra cho chúng con
Này con tin tưởng nơi Chúa
Con tin tưởng nơi Ngài
Con tin tưởng nơi Ngài.

Xin dâng những khó khăn
Xin dâng những khổ đau
Xin dâng những lo âu
Cuộc đời con xin Chúa xót thương.

Xin dâng những câu kinh
Cho nhân thế an bình
Yêu thương biết thứ tha
Được tìm thấy ơn Chúa xót thương.

Xin dâng trái tim con
Hôm nay hứa sắt son
Đi theo ánh vinh quang
Biển cả bao la Chúa xót thương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *