Hưng Hóa, 9 tiến chức phó tế vào 21/02

Bùi Chu, 19/02/2019 (gpbuichu.org) – Giáo phận Hưng Hóa sắp có thêm 9 tân phó tế gia nhập Hàng Giáo sĩ giáo phận trong hai ngày tới đây, tức 21/02.

Theo thông báo của Tòa Giám mục Hưng Hóa, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất (Gm. GP Hưng Hóa) sẽ cử hành Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 9 Thầy đã tốt nghiệp Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội  khóa XVI (2010-2018) và Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc khóa VI (2011-2018), vào hồi 9g00 ngày 21/02/2019 tại Đền Thánh Lòng Thương Xót, Giáo xứ Hòa Bình.

vtc

Danh sách 9 tiến chức phó tế bao gồm:
1. Giuse Nguyễn Văn Chất, sinh năm 1984
2. Giuse Nguyễn Văn Chính, sinh năm 1987
3. Giuse Nguyễn Tư Khoa, sinh năm 1984
4. Tôma Aq. Trần Văn Miền, sinh năm 1978
5. Tôma Aq. Trần Văn Thoại, sinh năm 1984
6. Giuse Nguyễn Tâm Thoan, sinh năm 1981
7. Giuse Nguyễn Trung Thông, sinh năm 1982
8. Giuse Trần Minh Trọng, sinh năm 1983
9. Giuse Đỗ Văn Trường, sinh năm 1980

Theo đòi buộc của Giáo luật, trước đó Văn phòng Tòa Giám mục Hưng Hóa đã ra thông báo  đề ngày 10/01/2019 để tham khảo các thành phần Dân Chúa về tư cách của các ứng viên chức thánh và được rao tại các nhà thờ trong 3 Chúa Nhật liên tiếp là Chúa Nhật II, ngày 20/01; Chúa Nhật III, ngày 27/01 và Chúa Nhật IV, ngày 03/02.

Chúng ta cùng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa với Giáo phận Hưng Hóa và cầu nguyện cho các tiến chức.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *